Service & vedlikehold av varmepumper, AC og kjølerom.

Vi utførere service og vedlikehold på alle typer varmepumper, AC og kjølerom.
Vi demonterer og fjerner alle typer parafinanlegg, parafinkaminer, oljefyr og tanker.

Service på varmepumpen din er viktig med tanke på lang levetid, problemfri drift, rent inneklima og energisparing.

En varmepumpe som har ca 0,1 mm belegg på lamellene til innedelen, vil få økt strømforbruket med ca 5-8% i forhold til en varmepumpe som har rene lameller.

Service skal kun utføres av fagpersonell.

Varmepumpe service
Eksempel på en innedel som ikke er blitt fulgt opp av kunden, eller som ikke har vært gjenstand for service.