Din leverandør av varmepumper i Vestfold

Re Varmeteknikk AS har som mål å levere de beste varmepumper og kjøletekniske anlegg til private boliger, offentlige bygg, næringsbygg og landbruksbygg. Vi leverer i hele Vestfold, samt deler av Buskerud.

Per d.d. så er dette i hovedsak luft-luft varmepumper, luft-vann varmepumper og fleksisystemer. Se oversikt på siden våre produkter.

Re Varmeteknikk AS har per d.d. installert nærmere 7000 varmepumper. De fleste fabrikat er representert så erfaringen er betydelig. Vår kompetanse kommer deg til gode.

For mer info, se siden for våre tjenester.

Vi tilbyr også konsulentbistand, sammen med våre samarbeidspartnere, for utforming og prosjektering av varmetekniske løsninger der behovet melder seg. Se oversikt over våre samarbeidspartnere.

Ta kontakt, slik at vi sammen finner en løsning som dekker deres varmetekniske behov. Velg trygt ved å velge kvalitet.