Stort hus varmempumpe

En komplett løsning for varmtvann og
oppvarming. Daikin leverer markedets
eneste to-trinns varmepumpe som gir vann
til oppvarming med en temperatur opp til
80°C – uten bruk av elektrisk tilleggsvarme.

Daikin Altherma HT er laget med tanke
på utskifting av oljefyr.