ok2kk

Styr energiprosduksjonsbehovet, varmtvannsbehovet og energiflyten!
Eneste 2-rørsystemet med energiflytting.
– Storfleksibilitet
– Høy virkningsgrad
– Enkel styring og overvåking
– Smidig installasjon
– Vannmoduler med utgående varmtvann på 70°C
– Betjen opp til 50 innedeler med varme og kjøling per utedel
– Energioverflyttingssystem
– Utedeler fra 20 til 180 kW
– 2-rørssystem
– Lav investeringskostnad
– Lav fyllingsmengde