Kvalitet & kvalitetssikring.

Vi har mange års erfaring på montasje, service og vedlikehold av varmepumper, aircondition og kjølerom.

Dette gjelder både luft-luft og luft-vann-systemer og store anlegg for næringsbygg. Vi er autorisert forhandler av Mitsubishi Electric varmepumper,  Fujitsu General Limited, Toshiba.

Vi innehar sentral sertifisering gjennom Isovator, F-Gass Kategori 1 og NOVAP (Norsk Varmepumpeforening). Vi utfører service og installasjon på nær sagt alle typer varmepumper.

Vi er opptatt av at kunden får det beste anlegget til sitt bruk, slik at inneklimaet blir optimalt og at energibehovet og energikostnadene blir redusert. For å sikre dette er bedriften sertifisert gjennom NOVAP (Norsk Varmepumpeforening). Vi har alle de sertifiseringer som er nødvendige.

Valg av riktig varmepumper er en forutsetning for at du som kunde skal bli fornøyd med investeringen, og for at du skal få et godt inneklima, både hjemme og i dine næringslokaler. Dette er også vesentlig når det gjelder energisparing og med tanke på “Energiattest” for boliger og næringslokaler.

Energimerking av bygninger ble innført fra og med 01.07.2010. Alle bygninger vil få et energimerke med skala fra A-F som vi kjenner fra hvitevarer.

Bygninger med varmepumper vil oppnå en bedre energimerking enn bygninger som ikke har varmepumper.