EUs forordning om F-gass

Dette betyr at nå må alle som skal arbeide med bl.a. varmepumper og kjøleanlegg kurses og sertifiseres i henhold til regelverket som følger forordningens regelverk. Opplæring og sertifisering vil kunne utføres flere steder i landet. Sertifiseringen gjelder også for bedrifter.

Det er krav til sertifisering av teknisk personell som utfører service og vedlikehold på kjøleanlegg. Sertifiseringskravet er også utvidet til kjølebiler (og tilhengere).  Kravet til lekkasjetesting er også innskjerpet og utvidet til kjølebiler (og tilhengere).

Sertifikater for både personer og bedrifter har fått en gyldighet på 5 år.  Dette er et krav satt av Miljødirektoratet.