Nye tilskuddsordninger fra ENOVA 13.05.15

ENOVA lanserer nye tilskuddsordninger for utskifting av oljekjel til luft-vann eller væske-vann varmepumpe. Tilskuddet økes til kr 30000,- for luft-vann varmepumpe og til kr 40000,- for væske-vann varmepumpe.

http://www.enova.no